Monday , 15 April 2024

Tag Archives: tiện ích

Dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn – Tiện ích đẳng cấp quốc tế

Liền kề với Ngũ Tượng Khải Hoàn là trường Đại học Việt Đức (VGU), VGU được biết tới là trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam được xây dựng cùng với các đối tác quốc tế và là một trường đại học tự chủ, theo mô hình của Đức. Với chiến lược của VGU là nhập khẩu các chương trình đào …

xem thêm