Monday , 15 April 2024

Tag Archives: Becamex IJC

Becamex IJC giảm vốn và chuyện “hậu trường”

Becamex IJC giảm vốn và chuyện “hậu trường” Nghị quyết HĐQT của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) vừa được thông qua. Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất không phải là kết quả kinh doanh năm 2015 hay kế hoạch kinh doanh năm 2016, mà là kế hoạch giảm vốn điều lệ của …

xem thêm